על-בסיס 30 שנות ניסיון בעבודה מגוונת בטלוויזיה פיתח ירין שיטה בלעדית, המבוססת על יישום עקרונות בתקשורת המונים בפרזנטציה ארגונית.

את מה שעושים מאות במאים ומפיקים מאחורי הקלעים כדי להגיע ל-"wow" של קהל רב בתקשורת המונים, אפשר ליישם גם בניהול ישיבה בת 5 אנשים, במפגש בין-מחלקתי, בנאום בכינוס, או בקונגרס בין-לאומי. הסדנא זכתה למשובים טובים ביותר במוסדות ובארגונים מובילים במדינה.

פורמטים - שעתיים, חצי יום (4 שעות), יום שלם (9 שעות), קורס עבודה פרטנית עם כל משתתף וצילום וידאו.