לצאת מהקופסה

חידות שעל פניהן לא ניתנות לפתרון החושפות את הקיבעון המחשבתי שלנו.

אז זהו שלא

"אמיתות ודאיות" ו"עובדות בדוקות", שכולן לא נכונות.